DOŚWIADCZENIE

Jako tłumacz ustny języka ukraińskiego – symultaniczny i konsekutywny pracuję od niemal 20 lat. Zacząłem tłumaczyć wkrótce po ukończeniu studiów ukrainistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Był to rok 1991 – Ukraina stała się niepodległym krajem, a Polska nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne. Jako dziennikarz i tłumacz byłem wówczas świadkiem ważnych wydarzeń we współczesnych dziejach Polski i Ukrainy, bezpośrednio uczestniczyłem w pierwszych spotkaniach, rozmowach i negocjacjach między przedstawicielami obu państw, poznałem wielu przedstawicieli świata polityki, kultury i mediów, którzy do dziś aktywnie uczestniczą polsko-ukraińskim dialogu i współpracy – nie tylko politycznej i gospodarczej, ale także pozarządowej, oświatowej, kulturalnej, naukowej czy samorządowej. Znam realia tej współpracy, znam Ukrainę, a nie tylko język ukraiński. Chętnie dzielę się tą wiedzą z tymi, z którymi współpracuję.

Wieloletnie doświadczenia sprawia, że zachowuję spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Tłumaczę płynnie, wiem, kiedy należy zaakcentować ważne kwestie podnoszone przez uczestników spotkania czy konferencji. Zdarzało się, że zachowując spokój i stosując odpowiednią intonację łagodziłem drobne spory i pomagałem stronom osiągnąć porozumienie.