KLIENCI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Fundacja «Instytut Artes Liberales»

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Fundacja Kolegium Europy Wschodniej

Fundacja «Szczęśliwe Dzieciństwo»

Lubelska Szkoła Biznesu

Polsko-Ukraińska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej

Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Miasta Krosna

Urząd Miasta Jasła

Unia Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

*Ze względu na liczbę klientów w ciągu 20 lat pracy podaję tylko wybrane dane z 2009 r.