KLIENCI

Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej

Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Światowa Organizacja Zdrowia

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa

Uniwersytet Warszawski – Fundacja «Instytut Artes Liberales»

Polsko-Ukraińska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej

Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych

Fundacje: Instytut Studiów Wschodnich, Kolegium Europy Wschodniej, «Szczęśliwe Dzieciństwo», „Perspektywy”, Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI i inne

Lubelska Szkoła Biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

UWAGA: Ze względu na olbrzymią liczbę klientów w ciągu wielu lat pracy podaję tylko wybrane instytucje i organizacje.