OFERTA

Specjalizuję się w tłumaczeniach ustnych z języka polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski – są to zarówno tłumaczenia symultaniczne, kabinowe, konsekutywne, jak również ich odmiany: towarzyszące, szeptane oraz marketingowe. Moja oferta obejmuje tłumaczenia podczas rozmów międzynarodowych i oficjalnych negocjacji, szkoleń, warsztatów organizacji pozarządowych, konferencji naukowych, spotkań samorządowców, działaczy stowarzyszeń pozarządowych, biznesmenów etc.

Specjalizuję się w problematyce współpracy międzynarodowej, kulturze i gospodarce. Doskonale orientuję się w realiach kulturalnych, społecznych Ukrainy, znam mentalność jej mieszkańców. Bardzo dużo czytam, słucham i oglądam, jestem zorientowany w bieżących zagadnieniach politycznych, kulturalnych i gospodarczych naszego wschodniego sąsiada.

Podejmę współpracę z agendami rządowymi, zwłaszcza działającymi na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską, ze służbami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, stowarzyszeniami, samorządami, administracją państwową itp.

Jestem dyspozycyjny, niemniej proszę jednak o wcześniejszym powiadomienie mnie o przyszłym zleceniu – pozwoli mi to lepiej przygotować się do pracy, zwłaszcza jeżeli tłumaczenie ma dotyczyć zagadnień specjalistycznych.

Podejmę się tłumaczyć w każdym miejscu w Polsce i na Ukrainie.